Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Thema

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Krijgt u als commissaris voldoende informatie van de directie over zogenaamd zachte onderwerpen als klanttevredenheid en medewerkersmotivatie? Tips van Amerikaanse collega-toezichthouders om zelf de vinger aan de pols te houden.

Hoe beter het interne toezicht, hoe groter de afstand waarop de zorginstelling kan opereren ten aanzien van de externe toezichthouder, zo bleek onlangs tijdens het symposium ‘De volgende stap in toezicht’ van het Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders.

In de kunst- en cultuursector werken veel instellingen en organisaties nog niet volgens het Raad van Toezicht-model. Als er al een RvT is, functioneert deze lang niet altijd naar wens, constateert Henk Spaan van GITP Executive Partners.

Het kabinet heeft als reactie op de opkomst van activistische aandeelhouders, hedgefunds en private equity-partijen de SER gevraagd advies uit te brengen over de mogelijke versterking van de positie van de werknemers en het herstellen van het beoogde evenwicht in het Nederlandse systeem van corpo

Belgische beursgenoteerde vennootschappen hebben veel inspanningen geleverd om de Code Lippens zoveel mogelijk na te leven en het publiek omstandig te informeren over hun corporate governance praktijk.

Grotere beursfondsen hebben baat bij de code-Tabaksblat. Kleinere beursfondsen hebben meer last van de corporate-governancecode dan grotere beursfondsen. Dat concludeert Ernst & Young op basis van een onderzoek onder 53 van de 161 beursfondsen in Nederland.

Op 1 oktober is de Wet toezicht accountantsorganisaties en aanverwante regelgeving (Wta) van kracht geworden. Auke de Bos van Ernst & Young schetst de veranderingen waarmee commissarissen en auditcommissies rekening moeten houden bij het toezicht op de externe accountant.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons