One day I'll fly away

Commissarissen in de media

Up in the air

Mathi Bouts, senior purser, wordt de vertegenwoordiger namens het KLM-personeel in de RvC van Air France-KLM. De Europese Ondernemingsraad (EOR) van Air France-KLM, een overkoepelend lichaam, koos vandaag in Parijs uit vier kandidaten voor Bouts. Maar, dit valt niet bij iedereen in goede aarde. Terwijl de piloten deze zetel hadden bedongen bij cao-overleg, gaat ‘de cabine’ er nu mee aan de haal, tot woede van de vliegers. Topman Jean-Marc Janaillac van de holding vindt intussen dat Pieter Elbers, de CEO van KLM, 'beter zijn werk had moeten doen', aldus de bronnen bij KLM.
 
Bron: Zakenreis.nl

Geen rokje aan

Topadvocaat Johan Kleyn over zijn portefeuille commissariaten:    

‘Ik heb er al flink wat gehad en ik doe er nog steeds een paar. Dat is wel leuk, maar het probleem - en zeker bij complexe bedrijven - is toch dat je als commissaris de materie niet volledig kan behappen maar wel eindverantwoordelijk bent. Een advocaat komt ook om een specifiek probleem op te lossen, dat is ook anders. Bovendien is de vraag naar mannelijke commissarissen van 68 niet zo groot als de vraag naar vrouwen van rond de 50. Ervaring speelt daarbij niet zo’n grote rol. Toen een headhunter mij laatst polste voor een commissariaat zei ik: maar ik heb toch geen rokje aan?'

Bron: Het Financieele Dagblad

Leren luisteren naar het 'slechte gevoel'

Bestuursadviseur Arjan Eleveld pleit voor goed luisteren naar een ‘slecht gevoel’ door commissarissen:   

‘In dat geval kan het goed zijn dat de betreffende commissaris onbewust doorheeft dat hij of zij iets over het hoofd ziet, of dat er zwakheden in een redenering zitten. Onbewust, dus zonder direct en precies te kunnen aangeven wat dat is. In zo’n geval is het beslist de moeite waard te onderzoeken waar die aarzeling vandaan komt. Waarbij moet worden voorkomen dat de commissaris door groepsdruk alsnog over de streep wordt getrokken.’

En:

‘Het is als voorzitter (van de raad van commissarissen, red.) goed je ervan bewust te zijn dat er tijdens vergaderingen veel besluiten ongemerkt voorbij gaan. En je ook te realiseren dat commissarissen die af en toe de boel ophouden en aandacht vragen voor hun ‘slechte gevoel’, waarschijnlijk een heel waardevolle bijdrage leveren.

Bron: Management Scope

 

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons